Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

1. Chiến lược nhân sự

Thúc đẩy và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân trở thành thành viên tích cực trong việc xây dựng và phát triển tập đoàn.

2. Chính sách phát triển nhân lực

Đặt vị trí nhân sự vào đúng vai trò để phát huy tối đa kỹ năng nghiệp vụ

Đảm bảo công bằng và hợp lý trong chi trả lương cho người lao động, tạo tính cạnh tranh trong việc thu hút nguồn lực bên ngoài và nguồn lực bên trong

Cải tiến phương thức làm việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao trong môi trường làm việc.

Tin học hóa các quy trình làm việc, áp dụng các phần mềm hiện đại để nâng cao hiệu quả công việc.

3. Chính sách tuyển dụng

Tạo môi trường làm việc năng động, các chính sách đãi ngộ phúc lợi, hệ thống lương thưởng xứng đáng với cống hiến của nhân viên.

Thu hút nguồn nhân lực cao cấp và các chuyên gia được đào tạo ở nước ngoài.

4. Chính sách đào tạo

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đón đầu các thách thức trong tương lai.

5. Chính sách phát triển và quản lý nhân lực

Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp nhân lực, tiền lương và các chính sách phúc lợi...

Tiến hành phân tích tình trạng nguồn nhân lực thường xuyên để đánh giá và cơ cấu lại sơ đồ tổ chức – hoạt động trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo hệ thống luôn trong trạng thái hoạt động hiệu quả nhất.

Luôn nâng cao cơ cấu tổ chức và hoạt động, tạo tính năng động trong sự phát triển của Công ty nhằm tạo sự hứng khởi trong công việc của từng nhân viên, tạo tính cạnh tranh lành mạnh trong từng vị trí công việc để mọi nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân.

6. Chính sách lương, thưởng, lợi nhuận

Thực hiện các chính sách đãi ngộ, phúc lợi, khen thưởng hợp lý để tạo điều kiện gắn bó lâu dài của nhân viên với Công ty.

Tạo môi trường làm việc năng động, thân thiện với một nét văn hoá BIM.

Xây dựng và phát triển các các chính sách đề bạt - thăng tiến cho nhân viên tạo động lực phấn đấu và phát huy hết năng lực của mỗi cá nhân.

Tổ chức các chuyến tham quan du lịch, các phong trào thể dục thể thao theo định kỳ tạo điều kiện cho tất cả nhân viên có cơ hội giao lưu học hỏi, cũng như vui chơi giả trí để tái tạo lại sức lao động.

 

Tìm việc làm
Kêt nối với BimGroup

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.