Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Hệ Thống

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Administrative / Clerical, Quality Control (QA/QC), Civil / Construction
Deadline to Apply 10/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Quản lý Hệ thống tài liệu: Quy chế/Quy trình/Quy định/ Hướng dẫn/Biểu mẫu liên quan đến Khối Xây dựng, gồm:

 + Triển khai công tác Soạn thảo, cập nhật và ban hành tài liệu, biểu mẫu cho hệ thống quản lý của Khối Xây dựng

 + Theo dõi việc duy trì và cải tiến hệ thống tài liệu, hồ sơ của các phòng ban theo quy định Công ty.

- Đào tạo (phối hợp với Bộ phận Nhân sự): Triển khai công tác đào tạo, hướng dẫn các Đơn vị/Phòng ban/Bộ phận thực hiện công việc theo tài liệu đã ban hành. Đảo bảo nội dung tài liệu được truyền thông và hướng dẫn đầy đủ khi ban hành.

- Đánh giá nội bộ (phối hợp với Bộ phận Thanh tra):

 + Triển khai và phối hợp cùng Đơn vị/Phòng ban/Bộ phận thực hiện đánh giá tính tuân thủ. Hoàn thành công việc được giao và đảm bảo việc thực hiện – xử lý đúng theo quy định

 + Giám sát và đánh giá các hoạt động khắc phục, phòng ngừa tại các đơn vị

 + Giải quyết các vấn đề ghi nhận trong quá trình kiểm tra tính tuân thủ thực hiện theo tài liệu ban hành được áp dụng đối với Đơn vị/Phòng ban/Bộ phận.

- Quản trị hệ thống phần mềm khối Xây dựng:

 + Phối hợp với IT và các phòng ban liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng/cải tiến và triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT số hóa các nghiệp vụ của Khối Xây dựng thông qua phát triển ứng dụng/phân hệ

 + Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống dựa trên các quy trình nghiệp vụ đã được xây dựng

 + Kiểm soát quy trình, hướng dẫn và cập nhật khi có sự thay đổi

+ Cung cấp và phát triển hệ thống Báo cáo phục vụ cho các quyết định quản trị.

- Báo cáo định kỳ/đột xuất.

- Các nhiệm vụ khác được phân công trong phạm vi công việc.

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học nghành kinh tế/ kỹ thuật hoặc xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm chuyên môn trong đó 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên: đã có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Bất động sản/Xây dựng.

3. Kỹ năng: Kiểm soát tính tuân thủ; Kỹ năng đánh giá nội bộ; Xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn quản lý.

4. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh; Đọc và hiểu tốt các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.

5. Trình độ tin học: Kỹ năng tin học văn phòng tốt

6. Đạo đức nghề nghiệp: Có tư duy hệ thống tốt, trung thực, quyết đoán, cẩn trọng, trách nhiệm, sáng tạo.

7. Nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của Công ty.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.