Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Phòng Đào Tạo và Phát Triển - Elite Fitness

Work Location Ha Noi (Tay Ho District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Education /Training, Human Resources, Executive management
Deadline to Apply 12/10/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Description

Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển chịu trách nhiệm lên kế hoạch, thiết kế và thực hiện các hoạt động đào tạo và phát triển trong công ty, bao gồm cả đào tạo định hướng, các hoạt động đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo chuyên môn
- Dẫn dắt việc thực hiện các chiến lược học tập và phát triển tài năng thông qua các việc quản lý đội học tập và phát triển tài năng
- Đảm bảo chất lượng giảng dạy bao gồm việc tạo nhiều chương trình đào tạo và các cơ hội phát triển cho nhân viên trên toàn hệ thống và ở tất cả các cấp
- Xây dựng mối quan hệ hợp tác để tạo ra và thúc đẩy các cơ hội học tập và phát triển 
- Phát triển các tài liệu học tập và quyết định phương thức đào tạo hợp lý nhất cho từng mục tiêu
- Kiểm soát và đánh giá các sáng kiến học tập và phát triển
- Kiểm tra và đánh giá kế hoạch phát triển của tất cả các cấp và đề xuất lên ban lãnh đạo những trường hợp thăng tiến hoặc điều chuyển nội bộ
- Cập nhật các hoạt động phát triển và chính sách về học tập, giáo dục, kỹ năng để đảm bảo các hoạt động này thông suốt và hiệu quả. Kiểm tra các chính sách, quy trình và việc thực hiện các hoạt động học tập và phát triển tài năng, đề xuất các thay đổi, điều chỉnh và cập nhật lên ban quản lý
- Phân tích mục tiêu đào tạo, nhu cầu đào tạo và đề xuất các khóa học phù hợp, phát triển kế hoạch đào tạo năm, tháng
- Làm việc với các tổ chức, đội đào tạo nội bộ và bên ngoài để tổ chức các khóa học tại Doanh nghiệp hoặc tại đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo

Job Requirement

1. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
2. Có chứng nhận trong lĩnh vực Đào tạo
3. Sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt ở cả 4 kỹ năng
4. Có kỹ năng lên kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, đào tạo, phân tích, máy tính, quản lý đội
5. Khả năng giải quyết các thông tin bảo mật chuyên nghiệp

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.