Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Nhóm Sự Kiện Và Truyền Thông Nội Bộ

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Advertising / PR / Communications, TV / Newspaper / Editors, Event
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Đầu mối nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm Sự kiện và Tuyền thông nội bộ trên cơ sở định hướng chung;
- Phối hợp với quản lý lập các kế hoạch chiến lược, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn thuộc nghiệp vụ sự kiện, truyền thông nội bộ và tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo và phê duyệt;
- Đầu mối lên ý tưởng và triển khai toàn bộ sự kiện thuộc phạm vi toàn Tập đoàn (không bao gồm các hoạt động, sự kiện phát triển điểm đến và dự án);
- Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ phù hợp với yêu cầu xây dựng, phát triển văn hoá doanh nghiệp;
- Đề xuất ý tưởng, xây dựng kế hoạch, làm việc với agency và các phòng ban, phân công nhân sự và tổ chức triển khai, kiểm soát toàn bộ công tác tổ chức sự kiện tập đoàn, truyền thông nội bộ;
- Hỗ trợ Giám đốc Truyền thông và Thương hiệu/Trưởng phòng Truyền thông trong công tác quản lý, đào tạo, phát triển và tạo động lực cho nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của bộ phận và tối ưu hóa nguồn lực;
- Quản lý về ngân sách và đề xuất phương thức khai thác các tài nguyên sự kiện, truyền thông nội bộ;
- Đầu mối nghiên cứu, đề xuất tổ chức xây dựng các quy trình, quy định thuộc mảng nghiệp vụ chuyên môn được giao.

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành có liên quan.
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí hoặc cấp bậc tương đương.
- Có kinh nghiệm 3 năm làm việc tại các công ty Bất động sản, Xây dựng, Thương mại dịch vụ hoặc doanh nghiệp có quy mô tương đương.
3. Kỹ năng:
- Kỹ năng lập kế hoạch sự kiện.
- Kỹ năng điều phối, triển khai các sự kiện quy mô lớn.
- Kỹ năng quản lý nguồn nhân lực.
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông.
4. Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
5. Trình độ tin học: Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
6. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân: Yêu cầu trung thực, trách nhiệm và tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc.
7. Các kỹ năng khác:
- Kỹ năng tổ chức tốt và làm việc khoa học, hiệu quả.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực cao.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.