Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Xây Dựng

Work Location Vinh Phuc (Phuc Yen)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 10 - 15 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Architect, Civil / Construction
Deadline to Apply 28/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Quản lý, kiểm soát chất lượng hồ sơ thiết kế phát hành Thực hiện tổng hợp các bộ môn thiết kế trong quá trình phê duyệt bản vẽ shop để phát hiện và xử lý các xung đột trong thiết kế
- Phối hợp với Tư vấn Quản lý dự án và Kiểm soát thiết kế xử lý các xung đột, bất cập do thay đổi thiết kế, đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp hiện trạng công trình thi công, giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh
- Kiểm tra, phê duyệt các bản vẽ shopdrawing, vật liệu, mẫu vật liệu của các nhà thầu. Chịu trách nhiệm combine tổng thể, phân bổ các giám sát viên kiểm tra chi tiết
- Thực hiện đôn đốc Tư vấn Quản lý dự án và Kiểm soát thiết kế phát hành kịp thời hồ sơ thiết kế để đảm bảo không làm chậm trễ thi công ở công trường
- Kiểm tra tiến độ và chất lượng bản vẽ shopdrawing đệ trình bởi nhà thầu và tư vấn
- Thanh tra công trường để rà soát kiểm tra việc thi công của nhà thầu về toàn bộ các mảng kiến trúc, kết cấu MEP
- Nắm bắt các vấn đề thực tế công trường để đề xuất điều chỉnh thiết kế phù hợp
- Quản lý tổng thể việc thi công của nhà thầu của tất cả các bộ môn kết cấu, kiến trúc, MEP
- Kiểm soát Quản lý tiến độ thi công của nhà thầu
- Điều phối kịp tất cả các bộ môn thiết kế, thi công thực tế công trường, vật tư, gói thầu đảm bảo kịp thời bám sát theo tiến độ được phê duyệt
- Thống kê, theo dõi tracking các vấn đề để giải quyết xử lý kịp thời
- Đề xuất các giải pháp xử lý lên Trưởng ban quản lý dự án
- Thực hiện báo cáo các công việc định kỳ lên Trưởng ban quản lý dự án
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ định của Trưởng ban quản lý dự án
- Tiếp nhận, xử lý và phối hợp với các phòng/ban các công việc liên quan

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng…
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 10 - 15 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng và 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3. Kỹ năng: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công; giám sát hệ thống kiến trúc, xây dựng, quản lý và điều phối dự án tại các tòa nhà, công trình phức hợp khách sạn có đơn vị vận hành và các tư vấn nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị nước ngoài ...Kỹ năng quản lý/lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian, tiến độ, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, xử lý giải quyết vấn đề
4. Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo tiếng Anh
5. Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Autocad, và các phần mềm chuyên ngành liên quan khác
6. Chứng chỉ hành nghề (đối với các vị trí bắt buộc): Chứng chỉ Tư vấn giám sát

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.