Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng Bộ Phận Quản Lý Nội Thất

Work Location Quang Ninh (Ha Long City)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Negotiable
Industry Arts / Creative Design, Civil / Construction
Deadline to Apply 02/03/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

- Lập kế hoạch tiến độ, tổng hợp báo cáo các dự án được giao quản lý

- Làm việc trực tiếp với các nhà thầu của gói thầu thi công nội thất về tiến độ, chất lượng sản phẩm

- Phối hợp các phòng ban, các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề công trường

- Tổ chức công việc nội bộ phòng, phân công,  theo dõi, đánh giá công viêc các nhân viên giám sát

- Cập nhật, báo cáo thực trạng, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc công trường trực tiếp đến Ban Quản lý.

Job Requirement

1. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm chuyên môn QL DA khách sạn 4*~ 5*. Đã có 3~ 5 năm đảm nhận vị trí quản lý tương đương

2. Kỹ năng quản lý điều phối công trình, tổng hợp báo cáo, giám sát, lập kế hoạch dự án nội thất. Sử dụng các phầm mềm chuyên nghành phục vụ lập kế hoạch, báo cáo, xử lý bản vẽ… (Autocad, MS office,…)

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, trao đổi thuyết phục, phối hợp các phòng ban
- Kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh, đột biến xảy ra ở công trường
- Kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ với các đơn vị vận hành, thiết kế, đối tác ngoài nước.

4. Tính cách điềm đạm, cẩn thận, tỉ mỉ.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.