Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Training Coordinator

Work Location Ha Noi (Tay Ho District)
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Experiences No Experience
Salary 4,000,000 - 5,000,000 VND
Industry Customer Service
Deadline to Apply 01/11/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Soạn và lưu trữ trong file báo cáo đào tạo và hồ sơ đào tạo (40%)
 • Thu thập, tổng hợp thông tin đào tạo và báo cáo để lập báo cáo đào tạo đầy đủ của công ty (hàng tháng, hàng năm), lưu giữ hồ sơ đào tạo (khóa đào tạo, lịch trình, phiếu tham dự)
 • Điều phối các hoạt động và hoạt động đào tạo để đảm bảo hiệu quả và gửi báo cáo về các hoạt động và kết quả của bộ phận
 • Thu thập và củng cố thông tin phản hồi về đào tạo như một công cụ để đánh giá hiệu quả đào tạo
 • Ghi lại và theo dõi với cam kết đào tạo
 • Cập nhật danh sách đào tạo tổng thể hàng tháng

      2. Kiểm soát quản trị và hoạt động Logistic của phòng đào tạo (40%)

 • Thu thập và chốt thông tin phân tích đào tạo vào danh sách tổng thể. Phối hợp với phòng nhân sự để nhận danh sách đúng hạn
 • Quản lý kho văn phòng phẩm và cơ sở vật chất của phòng đào tạo.
 • Đảm bảo quá trình đầu vào của các cơ sở đào tạo được kiểm soát và có các văn bản đã ký
 • Đặt trước và sắp đặt phòng đào tạo theo yêu cầu đặc biệt của từng khóa đào tạo
 • Giữ liên lạc với đầu mối cấp Câu lạc bộ để sắp xếp và phối hợp tổ chức đào tạo trong các Câu lạc bộ.
 • Soạn thảo các chính sách và quy trình đào tạo & đóng góp ý kiến ​​để cải tiến quy trình đào tạo nếu có

      3. Tổ chức các hoạt động đào tạo (20%)

 • Tham gia tổ chức hoặc chuẩn bị các hoạt động nhằm xây dựng và thúc đẩy các hoạt động học tập và phát triển trong tổ chức
 • Phát triển các kỹ năng đào tạo và tài liệu đào tạo. Là người huấn luyện cho một số lớp học cụ thể.

Job Requirement

- Đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng

- Không yêu cầu kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo

- Có kỹ năng lập kế hoạch bảo trì, biết cách chủ động sắp xếp công việc.

- Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao.

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của công việc và của Trưởng bộ phận.

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.