Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thực tập sinh Quản lý nhân sự

HR

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Student / Internship
Job Type Freelance
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 19/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Description

1. Công việc với phòng Quản lý Nhân sự (50%):
- Scan và lưu trữ hồ sơ nhân sự;
- Lấy số, đóng dấu hồ sơ nhân sự liên quan;
- Luân chuyển hồ sơ, gửi chuyển phát nhanh hồ sơ cho cơ sở;
- Kiểm tra checklist hồ sơ cá nhân của nhân sự mới, nhắc nhở đối với các trường hợp chưa đủ hồ sơ;
- Hỗ trợ soạn thảo các văn bản đơn giản;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
2. Công việc với phòng Tuyển dụng (50%): 
- Hỗ trợ các công việc liên quan đến Thương hiệu tuyển dụng, bao gồm:
+ Hỗ trợ xây dựng Fanpage và Website tuyển dụng; hỗ trợ quay, chụp, lên content cho kênh Thương hiệu tuyển dụng;
+ Phụ trách nhận yêu cầu poster tuyển dụng, tạo content tin tuyển dụng, đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng;
+ Hỗ trợ trong quá trình lên kế hoạch và chuẩn bị khi tham gia các Ngày hội việc làm (nếu có).
- Nhận Mô tả công việc, kiểm tra thông tin và đăng tin tuyển dụng trên các trang tuyển dụng theo yêu cầu;
- Điều phối, book lịch phỏng vấn/ phòng họp; quản lý văn thư, in ấn, lưu trữ giấy tờ…;
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Job Requirement

1. Sinh viên năm cuối các trường hoặc mới ra trường, ưu tiên ngành học Quản lý Nhân sự, Hành chính học.
2. Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo/ hướng dẫn khi thực tập.
3. Kỹ năng:
- Có hiểu biết về quản lý nhân sự/ văn thư lưu trữ là một lợi thế.
- Có thể sử dụng tin học văn phòng và thao tác máy photo/ scan là một lợi thế.
- Trung thực, bảo mật, chăm chỉ.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.