Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Thực Tập Sinh Đào Tạo E-Learning

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Student / Internship
Job Type Freelance
Experiences Not required
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 14/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Allowances
  • Training & Development

Job Description

  • Thiết kế slide bài giảng trên cơ sở ý tưởng, định hướng thể hiện nội dung từ storyboard và yêu cầu đặc thù của từng khóa đào tạo.
  • Học và thực hành biên soạn bộ học liệu đào tạo, viết kịch bản, làm storyboard, thu thanh, biên tập video.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Sinh viên các trường Đại học hoặc đã đi làm (không giới hạn chuyên ngành).
2. Kinh nghiệm:
- Biết sử dụng và có tư duy cơ bản về mặt hình ảnh và chuyển động animation trong Microsoft Powerpoint;
- Sử dụng cơ bản một trong các công cụ thiết kế hình ảnh (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Canva,…);
- Sử dụng cơ bản các công cụ biên tập video trên máy tính (được đào tạo thêm).
3. Kỹ năng:
- Biết sử dụng Microsoft Powerpoint;
- Thiết kế cơ bản hình ảnh, ấn phẩm;
- Biên tập video cơ bản.
4. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân:
- Chăm chỉ, nghiêm túc, chịu được áp lực trong công việc.
- Mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực sáng tạo và đào tạo, giáo dục.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.