Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Quảng Ninh - Kế toán thuế

Work Location Quang Ninh (Ha Long City)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 05/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Tuyển dụng Nhân viên kế toán thuế - Làm việc tại VP BIM Group - Khu đô thị Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

 • Lập đối chiếu báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế phi nông nghiệp, cho thuê tài sản...) và các công việc khác liên quan tới lĩnh vực thuế
 • Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế
 • Thường xuyên cập nhật các chính sách về thuế
 • Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách của Công ty
 • Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, tham gia quyết toán thuế
 • Các công việc khác liên quan theo sự phân công của Kế toán trưởng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế
 • Thành thạo tin học văn phòng

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.