Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Phụ Trách Xí Nghiệp Muối Ninh Thuận

Work Location Ninh Thuan (Thuan Nam District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Agriculture
Deadline to Apply 30/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tham gia vào việc xây dựng chiến lược tổ chức và kế hoạch dựa trên mục tiêu và ưu tiên của xí nghiệp, và đảm bảo rằng các kế hoạch này được thực hiện một cách hiệu quả và theo đúng tiến độ
- Giám sát, kiểm tra và điều hành đảm bảo kết quả mục tiêu
- Tổ chức và quản lý các hoạt động hàng ngày của xí nghiệp hoặc tổ chức, đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra hiệu quả và đáp ứng các mục tiêu và tiêu chuẩn đã đề ra
- Quản lý đội ngũ nhân sự của xí nghiệp, bao gồm việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá hiệu suất, và tạo điều kiện làm việc tích cực
- Đảm bảo rằng xí nghiệp tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến ngành công nghiệp của mình, bao gồm cả quyền lao động, an toàn, và môi trường
- Đánh giá hiệu suất và tối ưu hóa quy trình: Phụ trách xí nghiệp thường phải đánh giá hiệu suất của xí nghiệp và tìm cách tối ưu hóa quy trình làm việc để nâng cao hiệu suất

Job Requirement

1. Học vấn: Trình độ chuyên môn và quản lý từ Cao đẳng, Đại học
2. Kinh nghiệm:
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương 
- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty chuyên ngành muối, quản lý …
3. Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng phân tích và đánh giá công việc
- Kỹ năng lập kế hoạch phân công nhiệm vụ
- Kỹ năng hướng dẫn kiểm tra phân tích công việc 
4. Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng nói và dẫn dắt công việc
- Kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực cao 
- Kỹ năng tổ chức tốt và làm việc khoa học, hiệu quả
5. Các phẩm chất khác: Yêu cầu có tính trung thực, trách nhiệm và tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.