Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Ninh Thuận - Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Work Location Ninh Thuan (Thuan Nam District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry HSE
Deadline to Apply 26/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

- Công tác an toàn vệ sinh lao động, Môi trường: Thực hiện toàn bộ công việc và giám sát nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động  – môi trường tại đơn vị/ môi trường làm việc.
- Công tác An ninh, trật tư: đảm bảo an ninh, trật tự. Kiểm soát việc triển khai công tác bảo vệ trên công trường/ Nhà máy đảm bảo các yêu cầu liên quan.
- Công tác Phòng cháy chữa cháy: Trực tiếp triển khai các chương trình phòng chống cháy nổ; Lập danh mục thiết bị phòng chống cháy nổ cần mua sắm cho dự án/ Nhà máy; Giám sát thực hiện bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy. Định kỳ kiểm tra, kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy và các công tác liên quan.
- Triển khai, hướng dẫn và tập huấn cho CBNV và công nhân tại công trường thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của hệ thống Quản lý chất lượng – Môi trường, An toàn & Sức khỏe của người lao động tại Công ty.
- Điều chỉnh khắc phục những vấn đề liên quan đến công tác an toàn lao động đối với các đơn vị.
- Theo dõi, kiểm tra an toàn máy móc thiết bị tại nơi làm việc.
- Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống.
- Nhận diện mối nguy, phân tích đánh giá những rủi ro liên quan đến công tác an toàn lao động tại từng khu vực từ đó để xuất các giải pháp khắc phục kịp thời.
- Xây dựng các quy chế, nội quy, nguyên tắc và các chỉ tiêu về quản lý và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho con người, máy móc, thiết bị, dụng cụ thi công theo các tiêu chuẩn và quy định Nhà nước.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện và huấn luyện về bảo hộ, an toàn lao động. Biên soạn tài liệu hướng dẫn công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động.
- Điều tra các vụ tai nạn trong phạm vi làm việc hoặc bệnh nghề nghiệp để xác định nguyên nhân và xác định những sự cố có thể ngăn chặn.
- Thực hiện các báo cáo định kì về công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động. với Sở Ban ngành và các báo cáo định kì theo yêu cầu từ phía Nhà máy/ Công ty.
- Các công việc khác phát sinh trong quá trình làm việc và theo sự phân công của phụ trách bộ phận/ Ban Lãnh đạo Công ty.

Job Requirement

1. Học vấn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành bảo hộ lao động, Môi trường, Kỹ thuật điện hoặc các chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
3. Kỹ năng:
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng công ty.
4. Trình độ ngoại ngữ:
Trình độ ngoại ngữ cơ bản, giao tiếp tốt.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.