Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên giám sát dịch vụ kiêm kế toán vận hành

Work Location Quang Ninh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Tuyển dụng Nhân viên giám sát dịch vụ kiêm kế toán vận hành - Làm việc tại Ban quản lý đô thị Khu vực Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh

 • Lập kế hoạch vận hành và quản lý, giám sát các nhà thầu dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh ...)
 • Tham gia lập kế hoạch ngân sách hoạt động quản lý vận hành hàng năm; tổng hợp, kiểm tra báo cáo kết quả quản lý vận hành hàng tháng, đối chiếu với ngân sách đã lập. Thực hiện cập nhật, điều chỉnh ngân sách (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế
 • Kiểm tra hồ sơ, số liệu các khoản đề nghị thanh toán khi có phát sinh; kiểm soát doanh thu trông giữ xe; theo dõi, tổng hợp công nợ Quản lý vận hành; tham gia nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy thu hồi công nợ
 • Tham gia vào việc xây dựng, cập nhật quy trình; xây dựng các biểu mẫu tính toán các loại phí, biểu mẫu theo dõi các chỉ số & chi phí Quản lý vận hành các dự án, review các báo cáo liên quan đến số liệu phát sinh của ban quản lý đô thị
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Job Requirement

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán hoặc ngành khác và có kinh nghiệm liên quan
 • Kinh nghiệm: Có 1-2 năm kinh nghiệm kế toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các ban quản lý tòa nhà, khu đô thị
 • Yêu cầu khác:
  • Giao tiếp tốt
  • Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian
  • Biết Tiếng Anh là một lợi thế

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.