Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân Viên Điều Phối Vận Hành - Hà Nội

Work Location Ha Noi (Tay Ho District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 3 Years
Salary 12,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Tourism, Customer Service, Restaurant / Hotel
Deadline to Apply 01/07/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Hỗ trợ Trưởng phòng Quản lý Vận hành cấp cao về mặt hành chính và các công việc được yêu cầu.
 • Có trách nhiệm phản hồi thay Trưởng phòng Quản lý Vận hành cấp cao về các đầu mục được chỉ định/email
 • Làm việc với các phòng ban liên quan, theo sát và làm việc sát sao về các đầu việc có liên quan đến các bộ phận khác
 • Thực hiện các nhiệm vụ hành chính nhằm hỗ trợ, đảm bảo mọi công tác vận hành được thuận lợi và hiệu quả.
 • Thu thập tài liệu, báo cáo của các bộ phận để hoàn thành Báo cáo Hoạt động chung
 • Bảo mật các thông tin và các bản sao lưu trữ dữ liệu cần thiết.
 • Chuẩn bị lịch họp và theo sát diễn biến, ghi chép biên bản họp
 • Sắp xếp, tổ chức hệ thống văn bản, giấy tờ, tài liệu theo thể thống nhất chung của toàn hệ thống
 • Đảm bảo các báo cáo của Ops được thu thập đúng hạn, được chuẩn bị kỹ lưỡng và theo đúng yêu cầu đã đề ra.
 • Chuyển tải thông tin từ SOM xuống các cơ sở và thu nhận, tổng hợp báo cáo phản hồi từ các cơ sở lên SOM.
 • Hỗ trợ SOM trong công tác chăm sóc khách hàng và quản lý cơ sở bằng việc kiểm tra chéo, kiểm tra cơ sở trong các trường hợp được ủy quyền từ SOM

Job Requirement

Yêu cầu:

 1. Học vấn/Kiến thức:
 • Chứng chỉ/bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học
 • Kiến thức nghiệp vụ chuyên môn: Văn thư lưu trữ, Chăm sóc khách hàng, Tiếng Anh(communication and writing)
 • Chứng chỉ/kỹ năng về kỹ thuật (nếu có): Kỹ năng vi tính văn phòng

       2. Kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng báo cáo
 • Kỹ năng lên kế hoạch
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Có khả năng sắp xếp và biết ưu tiên giải quyết các việc khác nhau theo mức độ cần thiết

      3. Phẩm chất cá nhân/thái độ:

 • Trung thực
 • Nhiệt Tình
 • Sáng tạo
 • Tự chủ, sáng tạo trong công việc

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.