Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Lào - Giám Sát Xây Dựng

Work Location Vientiane
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 Years
Salary Negotiable
Industry Civil / Construction
Deadline to Apply 27/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Uniform
  • Health checkup
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

- Xây dựng kế hoạch cho công việc được phân công phụ trách đảm bảo kế hoạch chung toàn Dự án
- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm công việc Giám sát xây dựng
- Điều phối Nhà thầu, giám sát đảm bảo thi công đúng hợp đồng, thiết kế, đạt tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường
- Giám sát chất lượng, tiêu chuẩn của các vật liệu đầu vào Dự án-
- Kiểm soát Thiết kế trong quá trình thực hiện, báo cáo những bất cập, sai sót nếu có
- Tổ chức phối hợp, bàn giao mặt bằng cho các Nhà thầu triển khai
- Tổ chức nghiệm thu công việc, giai đoạn, bàn giao đưa vào sử dụng
- Kiểm soát hồ sơ chất lượng, thanh toán của Nhà thầu
- Cập nhập báo cáo công việc hàng ngày cho Quản lý
- Phối hợp với các nhân sự trong Ban quản lý về công việc
- Tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng từ cơ sở, nhân sự theo chương trình hàng năm

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
3. Kỹ năng:
-  Lập kế hoạch
- Có chứng chỉ hành nghề Xây dựng
- Chứng chỉ khác liên quan
4. Trình độ ngoại ngữ: Có thể sử dụng tiếng Anh trong công việc
5. Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng và Các phần mềm về Word, exel, Project, CAD
6. Chứng chỉ hành nghề (đối với các vị trí bắt buộc): Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng
7. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân: Chịu khó, hòa đồng, chủ động, sáng tạo trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao
8. Khác:
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng thuyết trình, xử lý các vướng mắc, áp lực trong công việc

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.