Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Lào - Giám Sát Nội Thất

Work Location Vientiane
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Architect, Civil / Construction
Deadline to Apply 28/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra hồ sơ thiết kế, áp dụng trong thực tế tại site, cập nhập các vấn đề cần điều chỉnh thiết kế thi công
- Kiểm tra shop, phê duyệt shop và trình duyệt theo quy định của công ty
- Giám sát các hợp đồng xây dựng về nội thất, đảm bảo tiến độ, chất lượng bàn giao cho vận hành
- Báo cáo ngày, tuần, các vấn đề vướng mắc, phát sinh đến trưởng nhóm nội thất
- Phối hợp các bộ phận, phòng ban liên quan, đơn vị vận hành, khách hàng

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kiến trúc/ Xây dựng
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm, 02 năm ở vị trí tương đương
3. Kỹ năng: quản lý dự án, tư vấn giám sát, làm việc nhóm
4. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh (ưu tiên)
5. Trình độ tin học: office, cad, project
6. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân: Trung thực, chịu khó, cẩn thận, năng động

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.