Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiên Giang - Tổ Trưởng Nuôi Tôm - Làm Việc Tại Khu Nuôi Thủy Sản Công Nghiệp Đồng Hòa

Sales

Work Location Kien Giang
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 - 2 Years
Salary 11,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Fishery
Deadline to Apply 24/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Thực hiện kế hoạch nuôi theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty

- Quản lý công nhân, phân công công việc cho công nhân trong tổ

- Chuẩn bị công tác cải tạo ao nuôi

- Kiểm tra giám sát tình trạng tôm trong khu vực quản lý

- Báo cáo trực tiếp với Ban quản lý Khu nuôi

Job Requirement

- Nam từ đủ 25 đến 45 tuổi

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản

- Có sức khỏe tốt, biết bơi, siêng năng, chịu khó học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.