Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiên Giang - Giám Đốc Khu Nuôi - Làm Việc Tại Khu Nuôi Thủy Sản Công Nghiệp Đồng Hòa

Project

Work Location Kien Giang
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Animal Husbandry / Veterinary
Deadline to Apply 05/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng, lên kế hoạch cho từng vụ nuôi và triển khai quy trình sản xuất:
 • Quản lý và điều hành hoạt động của khu nuôi
 • Quản lý và điều hành hoạt động kỹ thuật nuôi tôm tại khu nuôi:
 • Hoạt động sản xuất: Lập kế hoạch, điều phối, và giám sát các hoạt động hàng ngày của khu nuôi từ chuẩn bị ao, nuôi gièo, đến thu hoạch.
 • Kiểm soát chất lượng môi trường nước: Giám sát các chỉ tiêu chất lượng nước, tối ưu hóa việc thay nước, lọc nước nhằm duy trì điều kiện phù hợp cho sự phát triển của tôm.
 • Phòng ngừa dịch bệnh: Xây dựng, áp dụng các quy trình an toàn sinh học để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Thường xuyên kiểm tra tôm để phát hiện các dấu hiệu bệnh hoặc stress, đưa ra biện pháp xử lý thích hợp.
 • Thức ăn: Thiết lập và áp dụng chương trình cho ăn dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của tôm ở các giai đoạn khác nhau. Theo dõi hành vi ăn của tôm và điều chỉnh thành phần thức ăn và chương trình ăn khi cần thiết.
 • Phân tích dữ liệu: Theo dõi dữ liệu về các hoạt động sản xuất, tốc độ tăng trưởng của tôm, mức tiêu thụ thức ăn, các thông số chất lượng nước và mọi yếu tố liên quan. Phân tích dữ liệu đã thu thập để xác định xu hướng, tối ưu hóa quy trình và đưa ra quyết định tối ưu để cải thiện hoạt động của khu nuôi, đề xuất thời điểm thả, chuyển, thu hoặc hủy ao.
 • Thường xuyên, kịp thời báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh tại khu nuôi cho Giám sát Tập đoàn và Ban Lãnh đạo.

Job Requirement

 • Học vấn: Đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản hoặc tương đương
 • Có ít nhất 5 năm trong lĩnh vực nuôi tôm
 • 2 năm kinh nghiệm trong vị trí quản lý ao nuôi có uy tín, quy mô trên thị trường
 • Các kỹ năng mềm: kỹ năng quản lý, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập
 • Thông thạo tin học văn phòng và tiếng anh chuyên ngành là một lợi thế

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.