Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Elite Fitness HN - Kế Toán Tài Sản Kiêm Doanh Thu

Work Location Ha Noi (Tay Ho District)
Job Level Entry Level
Job Type Permanent
Experiences No Experience
Salary 12,000,000 - 15,000,000 VND
Industry Customer Service
Deadline to Apply 01/11/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐHH hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐHH trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng tài sản cố định (TSCĐ), tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ trong từng đơn vị.
 2. Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa
 3. Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ
 4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ, mở các sổ và thẻ kế toán cần thiết, hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định
 5. Tiếp nhận báo cáo doanh thu từ các phòng ban cơ sở (Chăm sóc khách hàng/Hành chính), kiểm tra & đối soát số liệu giữa phần mềm bán hàng với các báo cáo cơ sở lập. Cập nhật doanh thu hàng ngày của từng cơ sở.
 6. Đối soát các nghiệp vụ giao dịch bằng thanh toán chuyển khoản, thẻ thanh toán, thông báo kịp thời cho người phụ trách nếu doanh thu không về tài khoản công ty, phối hợp với cơ sở để theo dõi công nợ của khách hàng
 7. Kiểm tra chặt chẽ các hợp đồng, giấy tờ phù hợp với chính sách bán hàng. Tính toán và phản ánh chính xác giá trị của từng hạng mục hàng hóa dịch vụ bán, bao gồm cả theo dõi thuế GTGT của từng loại sản phẩm, dịch vụ, của từng câu lạc bộ.
 8. Phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh thu lên hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát hóa đơn
 9. Cuối tháng, tổng hợp doanh thu, thiết lập báo cáo theo quy định. Phối hợp với Kế toán tổng hợp đối soát trước khi gửi báo cáo cho Kế toán trưởng.
 10. Tiến hành phân tích tình hình trang thiết bị, bảo quản và sử dụng TSCĐ & Công cụ dụng cụ (CCDC) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của TSCĐ & CCDC. Đưa ra các ý kiến về việc tăng cường quản lý tài sản để cấp trên xem xét áp dụng. Hợp tác chặt chẽ với phòng mua và nhận hàng, giám sát chặt chẽ việc giao nhận tài sản
 11. Kiểm tra định kỳ TSCĐ 6 tháng một lần
 12. Cung cấp dữ liệu và chứng từ liên quan đến tài sản cho các phòng ban có liên quan của Elite
 13. Thực hiện các công việc khác do kế toán trưởng yêu cầu

Job Requirement

 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán và tài chính
 • Tốt nghiệp: Đại học về chuyên ngành kế toán – tài chính
 • Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh
 • Các kỹ năng mềm khác: Kỹ năng máy tính tốt: Word, Excel , Kỹ năng giải quyết vấn đề, Cẩn thận, trung thực và chịu áp lực công việc, Có trách nhiệm trong công việc

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.