Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Đội Trưởng An Ninh Nội Bộ

Work Location Vinh Phuc (Phuc Yen)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 4 - 6 Years
Salary Negotiable
Industry Security
Deadline to Apply 28/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Lên lịch làm việc cho từng ca trực và toàn bộ nhân viên
 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc của đơn vị bảo vệ thuê ngoài
 3. Thực hiện kiểm tra tuần tra dự án hàng ngày, lên kế hoạch nhân sự an ninh và quy định công tác tuần tra
 4. Hàng tuần khảo sát các đầu mục PCCC và thiết bị PCCC theo yêu cầu BQL
 5. Chủ động tham gia diễn tập PCCC theo đúng yêu cầu của luật PCCC
 6. Kiểm tra sổ ghi chép và những báo cáo sự cố hàng ngày để theo dõi và xử lý nếu cần thiết
 7. Tham gia cập nhật, đề xuất sửa đổi cải thiện các quy định và chính sách an ninh liên quan tới Dự án
 8. Phong cách chuyên nghiệp khi làm việc với Cán bộ nhân viên, doanh nghiệp và Khách hàng nói chung
 9. Có khả năng giải quyết những vấn đề an ninh một cách cẩn thận và chuyên nghiệp, có khả năng ra quyết định nhanh chóng và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các quyết định
 10. Có khả năng giám sát, đánh giá và thay đổi phạm vi cũng như trách nhiệm của nhân viên an ninh
 11. Có khả năng đánh giá hiệu quả công tác của nhân viên an ninh
 12. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo Công ty.

 

Job Requirement

 1. Từ 25 tuổi trở lên
 2. Từng là quân nhân, cảnh sát hoặc tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
 3. Tối thiểu 04 (bốn) năm kinh nghiệm đối với ứng viên tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng và tối thiểu 06 (sáu) năm kinh nghiệm đối với ứng viên từng là quân nhân hoặc cảnh sát
 4. Kỹ năng giao tiếp tốt 
 5. Chiều cao tối thiểu 1m65, có kỹ năng về võ thuật/phòng vệ
 6. Có chứng chỉ nghiệp vụ Bảo vệ & các chứng chỉ liên quan
 7. Có kiến thức và khả năng sử dụng các các hệ thống báo cháy thiết bị PCCC và hệ thống cửa tự động
 8. Có kiến thức toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ an ninh
 9. Có khả năng giải quyết vấn đề nhân sự trong nội bộ nhân viên an ninh
 10. Có khả năng điều tra sự cố/tội phạm (kinh nghiệm và kiến thức về nghiệp vụ điều tra rất cần thiết).

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.