Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate
Deadline to Apply 28/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

- Đề xuất, thiết lập các thủ tục, quy trình hoạt động, hướng dẫn công việc trong lĩnh vực phụ trách

- Đề xuất các kiểm soát, biện pháp khắc phục hạn chế trong hệ thống kiểm soát, lập báo cáo kiểm soát trong lĩnh vực phụ trách

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện công việc, báo cáo của các Phòng/Ban

- Phụ trách việc thiết lập, quản lý các hệ thống phần mềm nội bộ, đảm bảo các biện pháp kiểm soát được thực hiện đúng, đủ, hiệu quả

- Soát xét, kiểm tra các hồ sơ thanh toán của Đơn vị, đảm bảo hồ sơ thanh toán đúng quy định

- Lên kế hoạch ngân sách chi tiêu và kiểm soát theo kế hoạch chi đã được duyệt.

- Kiểm soát và hỗ trợ các bộ phận bán hàng bất động sản trên hệ thống phần mềm, đảm bảo các giao dịch mua bán, chuyển nhượng theo đúng chính sách, bảng giá, pháp lý, không có sai sót

- Tham gia các cuộc kiểm soát theo phân công để kiểm tra việc tuân thủ, phân tích tính phù hợp, hiệu quả của các biện pháp kiểm soát và đánh giá rủi ro

- Hỗ trợ người dùng tại các Bộ phận/Đơn vị trong việc sử dụng, vận hành hệ thống phần mềm nội bộ

- Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc soát xét các vấn đề, hợp đồng, dự án để các ý kiến phân tích được đưa ra một cách toàn diện

- Giám sát và thực hiện các hành động khắc phục theo các báo đánh giá nội bộ và bên ngoài (báo cáo thanh tra, kiểm toán độc lập,…..) khi có phát sinh

- Thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của Cấp quản lý và Cấp thẩm quyền.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, ưu tiên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính/Quản trị kinh doanh/Kinh tế Xây dựng.

2. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kiểm soát nội bộ hoặc 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kỹ năng:

- Ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc

- Kiến thức tốt về Tài chính – Kế toán

- Kiến thức nhất định về kiểm soát mảng xây dựng – bất động sản

- Ưu tiên có kiến thức về quản trị doanh nghiệp

- Khả năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

 

 

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.