Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Kế Toán

Work Location Ha Noi (Tay Ho District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 12/10/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

a. Kế toán kho
- Hạch toán nhập kho vật tư dùng cho dự án, công trình theo đúng đề xuất được duyệt
- Hạch toán xuất kho vật tư dùng cho dự án, đảm bảo chi phí xuaatd dùng đúng hạng mục thi công công trình.
- Cập nhật chứng từ nhập kho, xuất kho lên hệ thống
- Đối chiếu theo dõi nhật kí thi công xe máy, hạch toán chhi phí xăng dầu xuatatt dùng
- Phối hợp với bộ phận kho và trạm trộn kiểm kê định kỳ vật tư và bất thường khi có yêu cầu của KTT hoặc BLĐ yêu cầu
b. Kế toán Trạm trộn
- Hạch toán nhập kho nguyên nhập liệu mua vào
- Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu xuất dùng sản xuất
- Kiểm tra định mức với đối chiếu xăng dầu thực tế xuất dùng hàng tháng
- Kiểm tra và đối chiếu chéo định mức xuất dùng sản xuất bê tông và nguyên vật liệu xuất dùng thực tế
- Lập báo cáo cáo kết quả sản xuất, định mức vật tư tiêu hao xuất dùng cho sản xuất bê tông
- Nhập kho thành phẩm bê tông và tính giá thành phẩm bê tông từ trạm trộn
c. Kế toán Doanh Thu, Chi phí, Thanh Toán
- Làm thủ tục thanh toán cho toàn bộ dự án phát sinh tại dự án được giao.
- Xác nhận bảng kê vật tư mua vào nội bộ tại dự án mình phụ trách.
- Hạch toán chi phí thầu phụ tại dự án,
- Theo dõi các khoản khấu trừ nhân công, tổ đội, vật tư tai dự án mà mình phụ trách.
- Theo dõi bảo lãnh của các hợp đồng thầu phụ phát sinh tai dự án.
- Phối hợp các bộ phận liên quan tiến hành nghiệm thu tổng thầu dự án được giao.
- Hạch toán Doanh thu , theo dõi và hạch toán giá vốn công trình tại dự án được giao.
- Làm các công việc khác theo chỉ đạo của KTT tại dự án Thanh Xuân.

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn/ Qualification: Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính kế toán, thương mại
2. Kinh nghiệm/ Experience: từ 03 năm làm kế toán
3. Kỹ năng/ Skills: Hiểu biết nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán, sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng như Misa, Amis
4. Trình độ tin học/ Computer proficiency: thành thạo tin học văn phòng Word, Excel
5.Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân/ Professional ethics: Trung thực, hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.