Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Hỗ Trợ Vận Hành - Hospitality

Work Location Ha Noi (Tay Ho District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 5 - 6 Years
Salary Negotiable
Industry Restaurant / Hotel
Deadline to Apply 28/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

PHỐI HỢP VÀ HỖ TRỢ DỰ ÁN

 • Điều phối các dự án, giao tiếp và theo dõi các nhiệm vụ được đề ra để đảm bảo tiêu chuẩn BIM được tuân thủ trong tất cả các dự án du lịch khách sạn, bao gồm cả các dự án chưa khai trương và dự án đã đi vào hoạt động
 • Tổng hợp, chuẩn bị thông tin cho các báo cáo, email và các cuộc họp cho Giám đốc Ẩm thực để quản lý dự án

DỊCH THUẬT

 • Viết, dịch, đào tạo và triển khai Quy trình vận hành tiêu chuẩn cho các dự án do BIM quản lý
 • Thực hiện các hoạt động phiên dịch cả viết và nói từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại, trong các cuộc họp, thăm quan, hội nghị trực tuyến, đào tạo và thuyết trình

HỖ TRỢ CHIẾN LƯỢC

 • Đóng góp với Phó Giám đốc Ẩm thực trong chiến lược phát triển, kế hoạch hành động và các công việc cần thiết để thực hiện các thay đổi được duyệt
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị khách sạn, hoặc Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh
 2. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vận hành các mô hình Ẩm thực và Đồ uống
 3. Kỹ năng: 
 • Kinh nghiệm tiền khai trương
 • Kinh nghiệm tạo danh sách mua bán vật tư và thiết bị vận hành (OS&E)
 • Khả năng hiểu, phân tích và quản lý ngân sách, báo cáo kết quả kinh doanh của các khách sạn/ nhà hàng thành viên
 • Khả năng tạo hành trình của khách (Guests' journeys), tiêu chuẩn vận hành (SOPs), chính sách và quy chế (P&Ps)
 • Kĩ năng quản lý dự án
 • Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết)

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.