Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Đào Tạo - Quản Trị Hệ Thống E-Learning

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Education /Training, Human Resources
Deadline to Apply 28/02/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Tổ chức và quản lý các học liệu, khóa học, người học trên hệ thống Elearning
 • Phối hợp, tư vấn và giám sát công tác quản trị đào tạo trên hệ thống LMS tại các cơ sở/đơn vị của Tập đoàn
 • Tham gia vận hành và quản lý dữ liệu và các báo cáo liên quan đến các chương trình đào tạo được tổ chức qua hệ thống Elearning
 • Rà soát và cập nhật các khóa đào tạo trực tuyến hiện hành
 • Phối hợp với bộ phận/phòng/ban liên quan khác (HCNS cơ sở, IT, phụ trách chuyên môn nội dung đào tạo) để đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống Elearning
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ngành học liên quan đến giáo dục, công nghệ thông tin, quản trị hệ thống, hoặc các lĩnh vực tương đương.

2. Kinh nghiệm

 • Có hiểu biết sâu rộng về hệ thống quản lý học tập (LMS) và các công nghệ Elearning
 • Có ít nhất 2 năm trở lên kinh nghiệm vận hành và/hoặc quản trị hệ thống LMS trong nội bộ doanh nghiệp quy mô > 500 nhân sự hoặc làm việc tại các trung tâm/công ty cung cấp giải pháp phần mềm Elearning cho doanh nghiệp                   

3. Kỹ năng:

 • Khả năng quản lý khóa học, đăng ký và tham gia học viên trên nền tảng Elearning
 • Khả năng thống kê, phân tích dữ liệu và lập báo cáo đào tạo Elearning
 • Kỹ năng sử dụng các công cụ, phần mềm để chỉnh sửa, biên tập học liệu Elearning

4. Trình độ ngoại ngữ:  Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh cơ bản

5. Trình độ tin học: Kỹ năng kỹ thuật, sử dụng các công cụ phần mềm máy tính

6. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân:

 • Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, trung thực, trách nhiệm và chi tiết.
 • Chịu được áp lực khi làm việc ở cường độ cao

7. Các kiến thức, kỹ năng bổ sung khác

 • Kỹ năng quản lý dữ liệu
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm             

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.