Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp Truyền Thông Đối Ngoại

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Advertising / PR / Communications, Marketing
Deadline to Apply 10/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Trực tiếp giám sát quản lý thương hiệu, kiểm soát hình ảnh đảm bảo tính tuân thủ và bảo hộ thương hiệu Tập đoàn và các thương hiệu ngành (BIM Land, BIM Energy, BIM Foods...)
- Tham gia xây dựng, triển khai kế hoạch tổng thể thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu tập đoàn BIM Group và các ngành kinh doanh theo phân công của Trưởng phòng/Chuyên gia
- Triển khai kế hoạch phát triển, quảng bá và quản trị thương hiệu của công ty, đảm bảo hình ảnh thương hiệu của công ty được sử dụng chính xác, hợp lý và đúng tiêu chuẩn trên các phương tiện truyền thông
- Trực tiếp xử lý nhằm kiểm soát khủng hoảng truyền thông mạng xã hội để bảo vệ uy tín của Tập đoàn, các ngành kinh doanh, điểm đến, dự án và các đơn vị thành viên theo phân công của Trưởng phòng
- Tìm kiếm thông tin hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác xây dựng kế hoạch. Trực tiếp tham gia vận hành hoạt động tài trợ, CSR
- Xây dựng, quản lý về ngân sách, tham gia xây dựng các quy định, quy trình thuộc phạm vi, quy mô công việc được giao
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công bởi cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương hiệu, Ngoại ngữ
2. Kinh nghiệm: Có 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực quản trị và phát triển thương hiệu
3. Kỹ năng:
- Có kinh nghiệm truyền thông marketing; truyền thông online và xây dựng câu chuyện truyền thông
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch truyền thông, marketing
- Kỹ năng nghiên cứu và phân tích thị trưởng, xu hướng.
4. Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
5. Trình độ tin học: Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
6. Các phẩm chất khác:
- Có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, sáng tạo
- Trung thực trong mọi lời nói và hành động.
7. Khác:
- Phân tích và giải quyết vấn đề, biết lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc
- Kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực cao
- Kỹ năng tổ chức tốt và làm việc khoa học, hiệu quả.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.