Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp Điều Phối Kế Hoạch Dự Án

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 7 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Irrigation, Civil / Construction
Deadline to Apply 28/06/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tổng hợp thông tin dự án, lập tổng tiến độ dự án
- Lập tiến độ phối hợp, trong đó chỉ rõ các mốc thời gian thực hiện của các Bộ phận chuyên môn
- Thống nhất tiến độ phối hợp với các Bộ phận chuyên môn và phát hành
- Quản lý, điều phối các Đơn vị Tư vấn để triển khai dự án theo đúng kế hoạch được duyệt
- Kiểm soát chung tình trạng triển khai dự án của các Đơn vị Tư vấn, Nhà thầu và các Bộ phận chuyên môn
- Tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất các vấn đề liên quan đến công tác triển khai dự án
- Kiểm soát các PMI
- Lập kế hoạch nghiệm thu, kiểm soát tiến độ nghiệm thu theo kế hoạch của các Phòng/Ban chuyên môn

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Đại Học chuyên ngành Giao thông, thủy lợi, xây dựng
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn. Có kinh nghiệm làm việc tại các Chủ đầu tư Xây dựng hoặc các Tổng thầu Xây dựng lớn
3. Kỹ năng: điều phối dự án
4. Trình độ ngoại ngữ: Trung Bình
5. Trình độ tin học: MSProject, Autocad, MS Office
6. Chứng chỉ hành nghề (đối với các vị trí bắt buộc): Giám sát hoặc QLDA
7. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân: Tốt

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.