Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp Đào Tạo

HR

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Human Resources
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

1. Tham gia lâp kế hoạch hoạt động đào tạo của Tập đoàn: 

- Tham gia thu thập thông tin và phân tích về nhu cầu đào tạo nhằm xây dựng kế hoạch đào tạo chung của Tập đoàn 

- Tham gia lập kế hoạch hoạt động năm của phòng liên quan đến kế hoạch đào tạo và ngân sách đào tạo

2. Quản lý hoạt động đào tạo chung của Tập đoàn:

- Quản lý và giám sát hoạt động đào tạo của Tập đoàn tại các cơ sở theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt

- Trực tiếp triển khai các chương trình đào tạo phát triển của Tập đoàn tại các cơ sở

3. Thiết kế, xây dựng, và tham gia giảng dạy chương trình đào tạo: 

- Thiết kế, xây dựng, đóng gói và quản lý các chương trình học tập thuộc Khung đào tạo và các chương trình khác theo phân công

- Đặt đầu bài, thẩm định nội dung đào tạo do đối tác thuê ngoài xây dựng đối với các chương trình đào tạo 

- Giảng dạy, điều phối các chương trình đào tạo theo phạm vi được phân công (bao gồm cả việc kèm cặp, hỗ trợ học viên học tập trong quá trình đào tạo)

- Tham gia đánh giá hiệu quả đào tạo và cải thiện các tài liệu, phương pháp đào tạo

Job Requirement

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan, có chứng chỉ sư phạm hoặc chứng chỉ kỹ năng dẫn giảng.

2.  Kinh nghiệm làm việc:

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương 

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty/Tập đoàn đa ngành, bao gồm Bất động sản, Xây dựng, Thương mại dịch vụ 

3. Kỹ năng chuyên môn:

- Kỹ năng lập kế hoạch và điều phối công việc

- Kỹ năng dẫn giảng/đào tạo

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ liệu đào tạo

4. Kỹ năng mềm:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề dưới áp lực cao 

- Kỹ năng kết nối nội bộ tốt

- Kỹ năng đọc và tổng hợp thông tin, tài liệu đào tạo tốt

5. Phẩm chất khác: Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và năng nổ, nhiệt tình

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.