Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên Cao Cấp An Toàn Lao Động

Work Location Ha Noi (Ba Dinh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 Years
Salary Negotiable
Industry HSE
Deadline to Apply 16/12/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra, rà soát công tác An toàn lao động trên các Dự án trực thuộc Khối Xây Dựng.
- Kiểm tra rà soát các hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt ra vào các Dự án.
- Xây dựng các quy trình kiểm soát, lập báo cáo lưu trữ hồ sơ kiểm soát.
- Xây dựng các chủ đề nghiên cứu về chuyên môn (Case study; Focus Issue;  Seminar…).
- Chia sẻ các chủ đề nghiên cứu, vấn đề trọng tâm, hội thảo chuyên môn với Ban Quản lý dự án để nắm rõ về Health - Safety - Environment (Sức khỏe – An toàn – Môi trường).
- Lập báo cáo và đánh giá rủi ro những hạng mục thi công nội bộ của BIM (Cây xanh, cơ giới, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ bản…) trình lên Giám Đốc Khối và Ban lãnh đạo.
- Họp phối hợp với Ban Quản lý Dự án, nêu ra những yêu cầu cần khắc phục và còn thiếu sót về công tác Health - Safety - Environment (Sức khỏe – An toàn – Môi trường).
- Hỗ trợ, phối hợp với bộ phận An ninh kiểm soát Phòng chống cháy nổ và An ninh trên các dự án trực thuộc Khối Xây Dựng.
-  Xây dựng, chỉnh sửa và bổ sung các tiêu chuẩn An toàn của Việt Nam vào Bộ danh mục tham khảo tiêu chuẩn Health - Safety - Environment (Sức khỏe – An toàn – Môi trường).

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bảo hộ lao động, Môi trường hoặc chuyên ngành liên quan.
2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
3. Kỹ năng chuyên môn:
- Nắm vững các văn bản, thông tư, nghị định, quy định pháp luật về An toàn lao động - Vệ sinh môi trường - Phòng chống cháy nổ.
- Có kỹ năng xử lý các hồ sơ liên quan.
4. Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp & giải quyết vấn đề tốt.
- Kỹ năng thu thập, phân tích thông tin tốt.
5. Đạo đức nghề nghiệp/ Phẩm chất cá nhân:
- Chịu được áp lực cao.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn.

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.