Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên Viên An Toàn Lao Động

Project

Work Location Ninh Thuan (Thuan Nam District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry HSE
Deadline to Apply 31/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Allowances
  • Health checkup
  • Seniority Allowance
  • Annual Leave
  • Sport Club

Job Description

- Lập kế hoạch và tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác ATLĐ-VSMT-PCCC, đề xuất về các công tác bảo hộ cho CBNV.

- Chịu trách nhiệm về An toàn vệ sinh lao động tại Ban Muối Công nghiệp

- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện ATLĐ

- Giải quyết các tình huống tai nạn hoặc các sự cố về ATLĐ-VSMT-PCCC

- Lập các BB phạt vi phạm ATLĐ-VSMT

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm định an toàn máy móc thiết bị thi công đảm bảo các thiết bị hoạt động an toàn.- Quản lý và lập hồ sơ pháp lý liên quan đến An toàn lao động của Ban Muối Công nghiệp.

Job Requirement

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành An toàn lao động, HSE; có chứng chỉ an toàn lao động, bảo hộ lao động.

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm giám sát công tác An toàn lao động, ưu tiên lĩnh vực sản xuất nuôi trồng.

3. Kỹ năng chuyên môn: 

- Nắm vững các quy định pháp luật về ATVSLĐ và PCCC & CNCH

- Kỹ năng xử lý giải quyết tốt các tình huống

- Kỹ năng văn phòng: tổng hợp, phân tích, báo cáo, soạn thảo văn bản và các biểu mẫu...

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện.

4. Kỹ năng mềm: 

- Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và hướng dẫn thông tin

- Kỹ năng thuyết trình.

5. Các phẩm chất khác: Trung thực, cẩn thận và quyết đoán.

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.