Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Elite Fitness Vinh] Quản lý Câu lạc bộ

Work Location Nghe An (Vinh City)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 5 - 10 Years
Salary Competitive
Industry Customer Service, Executive management
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tuyển dụng, đào tạo, tư vấn, giám sát và thúc đẩy phát triển, tính kỷ luật của nhân viên
- Tổ chức đào tạo dịch vụ và quy trình cho nhân viên theo lịch đào tạo của công ty
- Tổ chức họp các trưởng bộ phận định kỳ
- Thực hiện kiểm tra hàng ngày như đánh giá hoạt động, kiểm tra chất lượng dịch vụ, follow các phản hồi và yêu cầu của hội viên, kiểm tra lại dữ liệu, nội dung trên hệ thống nội bộ, đảm bảo thông tin chính xác 
- Kết hợp với nhân viên MKT cơ sở để triển khai kế hoạch marketing hàng tháng, tổ chức các hoạt động, sự kiện cho câu lạc bộ
- Thực hiện kiểm toán hàng ngày và theo dõi bảo trì để đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng tốt phục vụ hội viên
- Báo cáo nhu cầu ngân sách cho Quản lý vùng
- Đảm bảo doanh thu câu lạc bộ đạt target hàng tháng

Job Requirement

- Trình độ đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, quản lý hoặc các ngành liên quan
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý
- Trình độ tiếng Anh: thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)
- Chú trọng dịch vụ khách hàng và cẩn thận, chi tiết
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý, lãnh đạo
- Kỹ năng báo cáo, Khả năng đọc các báo cáo doanh thu và báo cáo tài chính

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.