Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Elite Fitness] Nhân viên Y tế kiêm Chăm sóc khách hàng HN

Work Location Ha Noi (Hai Ba Trung District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary 7,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Tourism, Customer Service, Restaurant / Hotel
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Facebook Linkedin Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Kiểm tra các tiêu chuẩn dịch vụ tại các CLB trong hệ thống

+ Thực hiện việc kiểm tra định kỳ, bất thường tại CLB hoặc qua các hệ thống camera

+ Nhắc nhở, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng các quy chuẩn dịch vụ

+ Báo cáo các vấn đề bất thường và đệ trình các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ

- Kiểm tra việc thực hiện các quy trình và quy định của công ty

+ Thường xuyên ra soát các quy định, quy trình hiện có. Cập nhật theo tình hình thực tế

+ Kiếm tra việc thực thi các quy trình, quy định

+ Rà soát, hiệu chỉnh các quy trình từ các bộ phận, cập nhật lên hệ thống

+ Hướng dẫn, tư vấn cho nhân viên thực hiện theo các quy trình đã đề ra

- Kiểm tra, rà soát các báo cáo 

+ Kiểm tra các báo cáo trên hệ thống đảm bảo độ chính xác

+ Thực hiện các báo cáo phân tích khi có yêu cầu

+ Làm việc việc với IT để phát triển hệ thống, phần mềm

+ Thực hiện đăng ký các chương trình giảm giá với bộ công thương

Job Requirement

Yêu cầu:

- Có kinh nghiệm làm các vị trí vận hành

- Ưu tiên các ứng viên làm ngành dịch vụ, khách hàng

- Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt, khả năng quan sát tốt

- Ngoại ngữ tốt là một lợi thế

People also viewed

BimGroup Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.